Hvorfor bli medlemsbedrift?

Som opplæringskontor tar vi ansvar for en rekke oppgaver på vegne av medlemsbedriftene. Vi rekrutterer nye lærlinger, skriver lærekontrakt og er juridisk ansvarlig for lærlingen gjennom lærlingeløpet. I tillegg driver vi viktig informasjonsarbeid på skoler og utdanningsmesser.

Fordeler med å ta inn lærling:
Bedriften sikrer rekruttering til egen virksomhet.
Bedriften viser samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for morgendagens samfunn.
Bedriften styrker sin egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring.

Vi tilbyr kurs og opplæring av faglige ledere og vi fungerer som en støttespiller under hele lærlingeløpet. Vi er ute i bedriftene på oppfølgingssamtaler og skal sikre at opplæringen følger lover og regler og har en god pedagogisk struktur og ramme. Opplæringskontoret ivaretar alle administrative oppgaver knyttet til læreforholdet og ved slutten av læretida melder vi lærlingen opp til fagprøve.