Satser for basistilskudd oppdatert med virkning fra 01.01.2018

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

6 377,21 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)


Basistilskudd II – for lærlinger med voksenrett, fullføringsrett og uten rett.

4 984,25 kroner pr måned  Gjelder for hele læretiden i bedrift.