Hva er en lærling?

En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen.

Ofte får du derfor mindre lønn i starten av læretiden enn du får mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften. Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev (avhengig av faget) etter bestått prøve. For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Lærlingkompaniet samarbeider med over 130 bedrifter på inntak og opplæring av lærlinger. Du kan også ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplass selv!