Jobbe 3 måneder i Europa?

Våre lærlinger har mulighet for å ta 3 måneder av læretiden i et europeisk land. Siste året har vi hatt lærlinger i Spania og England. Lærlingene får dekt reise, opphold og forsikring. Opplæringen er relatert til læreplanen.

Vi prioriterer lærlingene som er i sitt andre læreår og bedriften må selvfølgelig være villig til å sende lærlingen.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.