☰ Meny

Alle skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter som de har etter personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og hvordan vi behandler personopplysningene.

Formål
Lærlingekompaniet i Trøndelag behandler personopplysninger om deg for å kunne oppfylle avtaleforpliktelser knyttet til lærlingeordningen.

Lærlingekompaniet i Trøndelag skal kun behandle personopplysninger om deg som er nødvendige. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig å behandle avhenger av saken din. Som regel behandler vi personopplysninger som navn, adresse, kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til læreforholdet. I enkelte tilfeller behandler vi også særskilte personopplysninger, for eksempel helseopplysninger. Alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

Innsamling og utlevering av personopplysninger
Lærlingekompaniet i Trøndelag behandler de personopplysningene du oppgir til oss. Lærlingekompaniet i Trøndelag henter også opplysninger om deg fra VIGO Bedrift gjennom fylkeskommunen. Vi skal bare bruke opplysningene til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har samtykke til å gjenbruke opplysningene til andre formål.

Opplysninger som navn, kontaktinformasjon og utdanning utleveres til våre medlemsbedrifter i forbindelse med formidling av søkere og endring av læreplass. Opplysninger utover dette kan utleveres ved samtykke.

Lagring av personopplysninger
Personopplysningene dine vil bare bli oppbevart så lenge Lærlingekompaniet i Trøndelag har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Behandlingsansvarlig
Lærlingekompaniet i Trøndelag er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Lærlingekompaniet i Trøndelag

Databehandler
Det er inngått avtaler med eksterne IT-leverandører om å utføre oppgaver på vegne av Lærlingekompaniet i Trøndelag. Disse inngår vi databehandleravtaler med for å regulere hvordan de behandler personopplysninger på vegne av Lærlingekompaniet i Trøndelag. Avtalen skal sikre at personopplysninger om deg ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller hvis du mener behandlingen er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Henvendelser
Du kan ta kontakt med vår daglige leder dersom du vil ha mer informasjon om Lærlingekompaniet i Trøndelag sin behandling av personopplysninger

Satser for basistilskudd oppdatert med virkning fra 01.07.2023

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

7 143 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)


Basistilskudd II – for lærlinger med voksenrett, fullføringsrett og uten rett.

5 583 kroner pr måned  Gjelder for hele læretiden i bedrift.