Satser for basistilskudd oppdatert med virkning fra 01.07.2023

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

7 143 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)


Basistilskudd II – for lærlinger med voksenrett, fullføringsrett og uten rett.

5 583 kroner pr måned  Gjelder for hele læretiden i bedrift.