Satser for basistilskudd oppdatert med virkning fra 01.01.2021

For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

6 975 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)


Basistilskudd II – for lærlinger med voksenrett, fullføringsrett og uten rett.

5 452 kroner pr måned  Gjelder for hele læretiden i bedrift.

For vårhalvåret (1.januar til og med juni) 2021 gis det ett ekstraordinært tillegg på kr. 708,- pr mnd., max kr. 4250,-